Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach

24 stycznia 2018 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się narada roczna, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa i osiągnięte wyniki wadowickich policjantów za 2017 rok, a także przedstawiono plany na rok bieżący.

W naradzie uczestniczył p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – mł. insp. Bogdan Litra, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Włodzimierz Warzecha i jego Zastępca – mł. insp. Robert Michna, Prokurator Rejonowy w Wadowicach – Sebastian Kiciński z Zastępcą – Zbigniewem Piątek, Komendanci Komisariatów, Naczelnicy i Zastępcy Wydziałów Komendy i Komisariatów, Kierownicy Posterunków Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Spotkanie rozpoczął insp. Włodzimierz Warzecha, który przywitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił program narady.  Komendant omówił m.in. sprawy kadrowe jednostki, przedstawił informacje w zakresie zwalczania przestępczości, zdarzeń drogowych oraz omówił działania profilaktyczne podejmowane przez funkcjonariuszy w naszym powiecie.  Skierował podziękowania dla policjantów i pracowników, podkreślając że dobre wyniki komendy są efektem pracy całego zespołu.

Następnie głos zabrał Prokurator Rejonowy, który podziękował za współpracę z wadowicką policją oraz pogratulował sukcesów.

Na koniec mł. insp. Bogdan Litra przedstawił priorytety Małopolskiej Policji na 2018 rok. Podziękował policjantom w imieniu swoim i swoich przełożonych, za wkład i zaangażowanie w osiągnięte wyniki w minionym roku, które ocenił jako bardzo dobre.