BEZPIECZNE FERIE 2018

BEZPIECZNE FERIE 2018

Ferie zimowe to czas zabawy i odpoczynku ale również okres, w którym dzieci i młodzież jest szczególnie narażona na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i będąc w domu.

Najczęściej występujące zagrożenia wśród dzieci i młodzieży

 • Spędzanie wolnego czasu z osobami, które prezentują zachowania świadczące o ich demoralizacji,
 • Zagrożenia wynikające z korzystania Internetu i innych urządzeń multimedialnych,/ cyberprzemoc, strony o treści pornograficznej, strony zawierające elementy agresji, gry internetowe niedostosowane do wieku użytkownika itp.
 • Brak nadzoru ze strony rodziców lub innych osób dorosłych zobowiązanych do opieki
 • Palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub używanie innych środków w celu wprowadzanie się w stan odurzenia (narkotyki, dopalacze, leki itp.),
 • Przebywanie w miejscach zagrożonych i niebezpiecznych, / zamarznięte rzeki, jeziora, stawy, przeręble, tereny kolejowe, tereny budowlane itp./ 
 • Przebywanie w grupach przestępczych,
 • Kontakty z subkulturami młodzieżowymi mającymi negatywny wpływ na młodego człowieka jak i z sektami

Wnioski

Bardzo istotną rzeczą jest zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci młodzieży przez ich rodziców. Pomagają w tym  inne instytucje, które zajmują się pracą z młodzieżą. Rodzice są tymi, na których spoczywają szczególne obowiązki nadzoru nad dziećmi. Pamiętajmy, że każda reakcja z naszej strony może uratować zdrowie i życie ludzkie, które jest wartością bezcenną. Nie bójmy się reagować.

Cyberprzemoc

To przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych tj. Internet, telefon komórkowy czy inne urządzenia multimedialne. Nazwa ta najczęściej używana jest w kontekście przemocy wśród najmłodszych. Objawy to: nękanie, straszenie, szantażowanie, upokarzanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w sieci pod kogoś innego, nielegalne wykorzystywanie danych osobowych itp.

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie?

 1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z komputera adekwatne do jego wieku. Określ maksymalny czas jaki Twoje dziecko może spędzać w sieci, jakie serwisy i strony internetowe może odwiedzać, pokaż Mu sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.
 2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.
 3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!
 4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profil, maksymalnie chroniący jego prywatność.
 5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie.
 6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!
 7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Stosuj dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. Korzystaj  z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.
 8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznaczeń PEGI./ europejski system oceniania gier komputerowych /
 9. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

 

Chroń swoje dziecko

Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych.

 1. Bezwzględnie zakazujcie dzieciom:

. przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy,

. oddalania się z obcymi

. wsiadania do pojazdów kierowanych przez  osoby obcych

 1. Uczulajcie swoje dzieci, aby podczas waszej nieobecności w domu:
 • nie otwierały drzwi obcym,
 • bez waszej zgody nie przyjmowali swoich znajomych,
 • nie prowadziły rozmów telefonicznych z osobami nieznajomymi,
 • nie przekazywały osobom obcym informacji na temat tego, gdzie znajdują się rodzice, kiedy wrócą, opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie technicznym, dłuższych wyjazdach, itp.
 1. Nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp.
 2. Uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były bezpieczne, uczcie dzieci rozwagi, ale i sami bądźcie przewidujący!
 3. Starannie wybierajcie drogę, którą dziecko będzie podążało do celu, uczcie je bezpiecznego poruszania się po drogach!