Miniony piątek był szczególnym dniem dla andrychowskich funkcjonariuszy

Miniony piątek był szczególnym dniem dla andrychowskich funkcjonariuszy

09 marca 2018 roku, w Komisariacie Policji w Andrychowie odbyło się uroczyste pożegnanie Komendantów tutejszej jednostki i jednocześnie powitanie nowego kierownictwa. Dotychczasowemu Komendantowi KP w Andrychowie, podinsp. Arkadiuszowi Śniadek  zostały powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, natomiast Zastępca Komendanta KP w Andrychowie, podinsp. Tomasz Dudek podjął decyzję o zakończeniu służby w Policji.

Obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie zostały powierzone podinsp. Grzegorzowi Mucha, który do chwili obecnej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach, a obowiązki Zastępcy Komendanta andrychowskiego komisariatu  zostały powierzone nadkom. Sławomirowi Urbanowskiemu, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach. 

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Włodzimierz Warzecha, jego I Zastępca – mł. insp. Robert Michna, Szef Prokuratury Rejonowej w Wadowicach – Sebastian Kiciński wraz z Zastępcą – Zbigniewem Piątek, Burmistrz Andrychowa – mgr Tomasz Żak, Wójt Gminy Wieprz –  mgr Małgorzata Chrapek, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach – asp. szt. Dawid Herbut orz funkcjonariusze tutejszej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach serdecznie podziękował żegnającym się Komendantom za służbę w andrychowskiej Policji i wzorowe kierowanie jednostką. Jednocześnie życzył podinsp. Arkadiuszowi Śniadek dalszych realizacji zawodowych i osobistych planów, a także wszelkiej pomyślności w oświęcimskiej jednostce, z kolei podinsp. Tomaszowi Dudek nowych wyzwań oraz wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze.

Nowej kadrze kierowniczej KP w Andrychowie, insp. Włodzimierz Warzecha podziękował za wzorową służbę, którą pełnili  w KPP w Wadowicach oraz znaczący wkład w sukcesy jednostki, życząc jednocześnie pomyślności w realizacji przedsięwzięć i zamierzeń na nowym stanowisku służbowym.

Do życzeń i podziękowań dla każdego z Komendantów dołączyli się również zaproszeni goście.