Starostwo Powiatowe wspiera Policję

Starostwo Powiatowe  wspiera Policję

Starostwo Powiatowe w Wadowicach przekazało środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem  na zakup latarek.

Z przekazanych środków został zakupiony sprzęt w postaci 12 latarek akumulatorowych z nakładką, który będzie wykorzystywany w codziennej pracy przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wadowicach.

Policja za okazana wsparcie serdecznie dziękuje.