Konferencja pt. ,,Alkohol- wiem, rozumiem, reaguję”

Konferencja pt. ,,Alkohol- wiem, rozumiem, reaguję”

W dniu 14.06.2018 w miejscowści Wieprz odbyła się konferencja zorganizowana przez Wójta Gminy Wieprz, Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny pt. ,,Alkohol- wiem, rozumiem, reaguję” dotycząca zagadnień związanych z szeroko pojętym problemem alkoholowym. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele sklepów, przedstawiciele placówek edukacyjnych, GOPS-U, radni, dzielnicowy z Gminy Wieprz asp. Paweł Rajda oraz wszyscy zainteresowani.

W swoim wystąpieniu mgr Łukasz Niźiński – psychoterapeuta psychoanalityczny, specjalista psychoterapii uzależnień poruszył kwestie  związane z pytaniem czy istnieje bezpieczny sposób spożywania alkoholu? Kilka refleksji na temat różnych sposobów spożywania alkoholu.

Asystent ds. NiP KP w Andrychowie asp. sztab. Rafał Tlałka przedstawił wykład nt.Problemów alkoholowych z perspektywy pracy policjanta, gdzie poruszone zostały zagadnienia dotyczące: prawnych aspektów sprzedaży alkoholu nieletnim oraz nietrzeźwym, reakcji w przypadku ujawnienia nietrzeźwej młodzieży, nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, szkoła a pijące dziecko/ rodzic- możliwości działania szkoły, profilaktyki alkoholowej wśród uczniów. Następnie odbyła się dyskusja panelowa z prelegentami i uczestnikami konferencji.