"Bezpieczne Wakacje 2018" rowerowy tor przeszkód dla półkolonii

"Bezpieczne Wakacje 2018" rowerowy tor przeszkód dla półkoloni

10 lipca 2018 roku w ramach działań „Bezpieczne Wakacje 2018” policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach uatrakcyjnili wypoczynek dzieci i młodzieży  korzystających z półkolonii zorganizowanej przez Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Victoria”, organizując dla nich rowerowy tor przeszkód. Głównym zadaniem uczestników startujących w tej konkurencji było pokonanie na rowerze specjalnego toru  przeszkód. Liczyła się precyzja oraz czas przejazdu. Udział w tego typu zadaniu miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na konieczność bezpiecznego i rozważnego zachowania się podczas jazdy na rowerze. Przede wszystkim by jazdę na jednośladzie zaczynać od obowiązkowego nałożenia kasku, sprawdzeniu czy działają hamulce, są światła i odblaski. Ponadto niezmiernie istotne jest, aby zwracać uwagę na tor jazdy i przeszkody, które w realnym życiu na drodze również mogą się pojawić. Udział w konkursie poprzedzony został przypomnieniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W rowerowym torze przeszkód wystartowało blisko 60 dzieci. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi przygotowanymi przez organizatorów półkolonii.

To już kolejne spotkanie uczestników półkolonii z policjantami. W dniu 4 lipca 2018 roku te same dzieci odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Wadowicach w ramach zorganizowanych dla nich „Dni Otwartych Komendy”. Celem tego przedsięwzięcia podobnie jak w poprzednich latach było zapoznanie dzieci i młodzieży ze specyfiką pracy policji jak również stworzenie możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu.

Program zajęć obejmował:

  • zapoznanie się ze specyfiką pracy policjanta na różnych stanowiskach,

  • prezentacja sprzętu policyjnego (kajdanki, pałki, kamizelki kuloodporne, broń),

  • prezentacja sprzętu Zespołu Techników Kryminalistyki,

  • na placu prezentacja radiowozów.

    W ramach spotkania zwrócono również uwagę na bezpieczeństwo związane ze spędzaniem czasu wolnego podczas wakacji, wypoczynku nad akwenami wodnymi jak i również w zakresie przeciwdziałania różnego typu uzależnieniom. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” rozdano uczestnikom materiały promocyjne i ulotki.

    Tego typu działania profilaktyczne z pewnością służą dobremu wizerunkowi policji, jako formacji, która służy pomocą każdemu, ale również edukuje i wspiera. W przypadku dzieci duże znaczenie ma to, żeby postrzegały policjanta jako swego przyjaciela, na którego zawsze mogą liczyć w trudnej sytuacji.