Na terenie gminy Lanckorona policjanci spotkali się z seniorami

Na terenie gminy Lanckorona policjanci spotkali się z seniorami

W listopadzie 2018 roku na terenie gminy Lanckorona odbyły się cztery spotkania z seniorami, które zostały zorganizowane przez Urząd Gminy Lanckorona oraz przedstawicielkę Rady Seniorów Gminy Lanckorona przy współpracy z asp. szt. Zbigniewem Przybek z KPP w Wadowicach i mł. asp. Krzysztofem Żmuda z kalwaryjskiego komisariatu. Spotkania zrealizowane w ramach programu „Bezpieczny Senior” odbyły się 7 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie, 14 listopada w Domu Kultury w Jastrzębi, 21 listopada w Domu Strażaka w Izdebniku oraz 28 listopada w Remizie Strażackiej w Skawinkach. Policjanci w formie prezentacji multimedialnej przedstawili zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Podczas wykładu mundurowi szczegółowo omówili różne metody działania sprawców przestępstw, dokonywanych na osobach starszych i samotnie mieszkających. Dużym zainteresowaniem cieszyła się problematyka zagrożeń wynikających z korzystania z bankowości internetowej, korzystania z bankomatów i kart płatniczych czy też podpisywania niekorzystnych umów. Policjanci przypomnieli o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od podpisanej umowy w terminie 14 dni, jak również najważniejsze przepisy dotyczące pieszych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących pojazdami. Każdy z uczestników otrzymał przygotowane ulotki informacyjne, a także elementy odblaskowe, które zostały ufundowane przez UG Lanckorona.