Uroczyste obchody 100-lecia utworzenia Policji Państwowej w powiecie wadowickim

Na zdjęciu widać umundurowanych policjantów

Tegoroczne Święto Policji miało szczególne znaczenie, gdyż łączyło się z 100 rocznicą powołania Policji Państwowej. 26 lipca br. w Wadowickim Centrum Kultury odbyły  się powiatowe obchody Święta Policji, podczas których funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zostali mianowani na wyższe stopnie policyjne.

W piątkowej uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Rafał Leśniak, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek,  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – mł. insp. Robert Michna oraz wielu znakomitych gości, w tym Poseł na Sejm RP – dr hab. Józef Brynkus, Senator RP – Andrzej Pająk, Wicestarosta Wadowicki – Beata Smolec, Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach – Piotr Hajnosz, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Michał Chrząszcz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli duchowieństwa oraz Stowarzyszenia Policji IPA, a także emerytowanych komendantów.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku insp. Rafałowi Leśniakowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości kom. Artura Studnickiego – Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach. Następnie zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców uroczyście powitał Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek.

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie funkcjonariuszom Policji aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowało 59 policjantów:

 - na stopień młodszego inspektora Policji – 1 funkcjonariusz

- na stopień podinspektora Policji – 1 funkcjonariusz

- na stopień komisarza Policji – 3 funkcjonariuszy

- na stopień aspiranta sztabowego Policji – 6 funkcjonariuszy

- na stopień starszego aspiranta Policji – 6 funkcjonariuszy

- na stopień aspiranta Policji – 7 funkcjonariuszy

- na stopień młodszego aspiranta Policji – 8 funkcjonariuszy

- na stopień sierżanta sztabowego Policji – 8 funkcjonariuszy

- na stopień starszego sierżanta Policji – 10 funkcjonariuszy

- na stopień sierżanta Policji – 2 funkcjonariuszy

- na stopień starszego posterunkowego Policji – 7 funkcjonariuszy

Na zdjęciu widać stojących umundurowanych policjantów, w tle godło Polski oraz baner z napisem: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach. 100 rocznica powstania Policji Państwowej

                                                                                                                           

Następnie burmistrzowie i wójtowie wręczyli wyróżniającym się policjantom i pracownikom Policji nagrody ufundowane przez samorządy powiatu. Wyróżnionych zostało 14 policjantów oraz 2 pracowników Policji. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyróżnił listami gratulacyjnymi 3 pracowników Policji.

Również w dowód uznania za zasługi i działalność dla Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów  wyróżnieni zostali funkcjonariusze Policji oraz osoby prywatne:

- Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą KL I  odznaczonych zostało 6 osób

- Krzyżem Niepodległości KL II odznaczone zostały 2 osoby

- Złotym Krzyżem za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego odznaczona zosrtała 1 osoba 

- Brązowym Krzyżem za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego odznaczonych zostało 7 osób

Ponadto związkowe odznaczenia otrzymało 9 policjantów. Dodatkowo Okolicznościowy Medal z Brązu upamiętniający 100-lecie Policji powstania Policji Państwowej otrzymały 2 osoby.

Wyróżnione osoby otrzymały odznaczenia z rąk asp. szt. Andrzeja Mruczka – Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Krakowie oraz asp. szt. Dawida Herbuta – Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach.

Podczas przemówień padło wiele ważnych i ciepłych słów, szczególnie w stronę policjantek i policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach za profesjonalizm w podejmowanych działaniach i wytrwałą służbę. Podziękowania skierowano również do pracowników wadowickiej komendy, którzy swoją pracą codziennie wspierają służbę policjantów. Szczególne podziękowania skierowano także do rodzin funkcjonariuszy, bez wsparcia których tak ofiarna służba wadowickich policjantów nie byłaby możliwa.

Na zdjęciu widać umundurowanego funkcjonariusza Policji, mównicę przed którą znajduje się kosz z kwiatami

Na zdjęciu widać stojcych obok siebie umundurowanych policjantów, ktrym wręczane są odznaczenia

Na zdjciuwidać umundurowanych policjatów oraz trzy kobiety w stroju cywilnym

Na zdjciu widać siedzące osoby, kobiety i mężczyźni w stroju cywilnym oraz umundurowani policjanci

Na zdjęciu widać trzy kobiety w stroju cywilnym, w tle umundurowanych policjantów

Na zdjęciu widać kobietę i mężczyznę w stroju cywilnym, którzy wręczają bukiet kwiatów umundurowanym policjajntom

Na zdjęciu widać umundurowanych mężczyzn oraz jednego w stroju cywilnym, którzy wręcają podziękowania 2 policjantom