Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik: asp. szt. Arkadiusz Knawa
Z-ca Naczelnika: asp. szt. Marcin Szklarczyk

tel. 47 83 27 206
fax. 47 83 27 250