Wprowadzenie mł. insp. Roberta Michny na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz pożegnanie nadkom. Marcina Wiśniowskiego.

Wprowadzenie mł. insp.  Roberta Michny na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz pożegnanie nadkom. Marcina Wiśniowskiego.

W dniu 03 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się uroczystość pożegnania nadkom. Marcina Wiśniowskiegodotychczasowego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach i powitanie mł. insp. Roberta Michny, który został nowym I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Włodzimierz Warzecha powitał nowo mianowanego I Zastępcę  mł. insp. Roberta Michna, życzył powodzenia i samych sukcesów na obejmowanym stanowisku.
Podziękował jednocześnie za współpracę nadkom. Marcinowi Wiśniowskiemu. Wyraził przekonanie, iż praca w Suchej Beskidzkiej będzie pasmem sukcesów, a współpraca z obecnym  na uroczystości Komendantem Powiatowym Policji w Suchej Beskidzkiej mł. insp. Dariuszem Drobnym  ułoży się równie pozytywni, jak w Wadowicach.

Nadkom. Marcin Wiśniowski  podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za bardzo dobrą współpracę i wspieranie policyjnego trudu.

W ceremonii oprócz policjantów  wadowickiej Komendy Policji udział wzięli Prokurator Rejonowy Sebastian Kiciński oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego Zbigniew Piątek.

Przybliżając sylwetkę nowo mianowanego komendanta:

Mł. insp. Robert Michna urodzony w 1979 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. W 2008 roku ukończył studnia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim,
z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich.

Służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Wieloletni funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Katowicach, Bielsku- Białej i Krakowie, gdzie m. in. pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Zorganizowaną krakowskiego Zarządu.

1 lipca 2014 roku został Naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Od 1 października 2014 do lutego 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. 11 listopada 2015 roku decyzją Komendanta Głównego Policji mianowany na stopień młodszego inspektora policji.

Z dniem 31 marca 2017 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant".