BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie wracają do szkół. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać policjanci, którzy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Jak co roku pod szkołami pojawią się policjanci, którzy będą udzielać pomocy w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych, tzw. szkolnych  przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. Będziemy starali się objąć nadzorem jak największą ilość szkół, jednakże w pierwszej kolejności szkoły zagrożone wypadkowością oraz o dużym natężeniu ruchu.

Ponadto przez cały okres roku szkolnego policjanci prowadzić będą stałą, systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów z najmłodszych klas.

W ramach prowadzonych działań w rejonach szkół policjanci będą zdecydowanie reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących, szczególnie takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. We wrześniu i październiku będziemy dążyć do skontrolowania wszystkich autobusów szkolnych.

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, obowiązkiem dorosłych jest zadbać o to, by przygotować dzieci do bycia uczestnikiem ruchu drogowego. Rodzice nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na przykład podczas wspólnego spaceru powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę   na  zagrożenia związane z ruchem drogowym. Warto pamiętać, że przejście przez jezdnie to dla młodszych dzieci prawdziwe wyzwanie.

Przypominamy  podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

Przypominamy, że każda osoba poruszająca się po drodze  po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymującym, tzw. podstawkach. 

Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w akcji „Odblaskowa Szkoła”

We wrześniu rozpoczyna się realizacja VIII edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” skierowanego do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie woj. małopolskiego. Celem tej akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe, a także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Statystyka

W 2016 roku w Małopolsce odnotowano 420 ofiar wśród dzieci do lat 14,  w tym  7 śmiertelnych,  a 413 zostało rannych. Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu drogowego wśród tej grupy wiekowej okazali się pasażerowie samochodów osobowych -  w wypadkach zostało poszkodowanych 222 osoby oraz piesi - w wypadkach zostało poszkodowanych 130 osób.

Na początku roku szkolnego 2016/2017 (w okresie od 1 - 9.09.2016r.) - w grupie wiekowej dzieci do lat 14 w wypadkach drogowych 16 doznało obrażeń ciała, a 1 osoba poniosła śmierć.

źródło:  KWP Kraków