Akcja „PRĘDKOŚĆ” w powiecie wadowickim

Akcja „PRĘDKOŚĆ” w powiecie wadowickim

07 maja 2018 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wadowickiej komendy przeprowadzili nasilone działania policyjne na terenie naszego powiatu, ukierunkowane na kontrole prędkości kierowców i zdecydowane reagowanie na popełniane przez nich wykroczenia.

Funkcjonariusze przy użyciu ręcznych mierników prędkości i wideorejestratora kontrolowali drogi w naszym regionie. Podczas akcji skontrolowali 102 pojazdy, ujawnili 91 przekroczeń prędkości. W działania zaangażowanych było 13 policjantów z WRD w Wadowicach.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących, policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną”, czyli taką, przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem.