Ćwiczenia obronne "Małopolska 2019" na terenie powiatu wadowickiego

Ćwiczenia obronne "Małopolska 2019" na terenie powiatu wadowickiego.

Reagowanie i wykonywanie ustawowych zadań Policji w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze kryzysowym we współdziałaniu z systemem kierowania realizacją zadań obronnych na terenie województwa małopolskiego,  to główny temat ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Małopolska 2019”. Głównym organizatorem ćwiczeń był Wojewoda Małopolski.

Ćwiczenia obronne na terenie powiatu wadowickiego prowadzone były przez 3 dni.  Udział w nich brały wszystkie instytucje, które wykonują zadania z zakresu obronność państwa w tym m.in. pracownicy Starostwa, Urzędu Miasta Wadowice, Andrychów i Gmin na terenie powiatu wadowickiego, pracownicy ZZOZ-u, strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz Komisariatu Policji w Andrychowie.

Pierwszy epizod miał miejsce w dniu 7 października 2019 roku o godzinie 12: 30 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ulicy Wojska Polskiego w  Wadowicach, gdzie do dyrekcji szkoły wpłynęła informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego w pomieszczeniach szkoły. W  trakcie zgłoszenia w budynku przebywało kilka set osób. Drugi w dniu 9 października 2019 roku o godzinie 11: 00 na terenie gminy Andrychów w miejscowości Rzyki oś. Szczęśniaki doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczyły pojazdy grupy przygotowawczej żołnierzy Sojuszniczych Sił Wzmocnienia oraz trzy pojazdy cywilne. 

Wspólne ćwiczenia miały na celu doskonalić: umiejętności prowadzenia kompleksowej oceny sytuacji i wyciągania wniosków na różnych szczeblach prowadzenia działań, umiejętności taktyczne i dowódcze nabyte w dotychczas prowadzonych działaniach, umiejętności doboru sił i środków w zależności od zmiany i skali zagrożenia, umiejętności precyzyjnego formułowania zadań dla podwładnych, prawidłowość funkcjonowania systemu wymiany informacji o występujących zagrożeniach, realność założeń przyjętych w dokumentach planistycznych, funkcjonalność istniejących procedur reagowania na sytuację kryzysową w warunkach przewidzianych dla stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny.