Debata społeczna w Lanckoronie

Debata społeczna w Lanckoronie

26 marca 2019 roku w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie odbyła się debata społeczna pod hasłem „Problem bezpańskich psów na terenie gminy Lanckorona”, która została zorganizowana przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. W przedsięwzięciu uczestniczył Wójt Gminy Lanckorona – Tadeusz Łopata, radni, sołtysi, miejscowi mieszkańcy oraz Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej – podinsp. Krzysztof Szuster, Kierownik Rewiru Dzielnicowych  - asp. Adam Targosz, a także dzielnicowy – mł. asp. Krzysztof Żmuda.

Spotkanie rozpoczął  Komendant  kalwaryjskiego komisariatu, który wprowadził w temat debaty, a następnie przekazał najistotniejsze  informacje dotyczące komisariatu oraz rodzaju wykonywanych zadań poszczególnych komórek jednostki.

W dalszej części spotkania, posiłkując się prezentacją multimedialną. omówiona została problematyka dotycząca bezpańskich psów na terenie gminy Lanckorona. Przedstawiono obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz statystykę opartą na zgłoszeniach w KMZB oraz podejmowanych interwencjach. Komendant poinformował o podejmowanych czynnościach mających na celu ograniczenie omawianego problemu. Dodatkowo przedstawiono mechanizm działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz możliwości ich wykorzystania, a także poinformowano o realizowanych działaniach priorytetowych dzielnicowych. Kolejnym etapem debaty była dyskusja, w której zabrali głos zaproszeni goście. Na zakończenie wśród zebranych przeprowadzono ankiety ewaluacyjne.