Debata społeczna w Stryszowie

Debata społeczna w Stryszowie

25 kwietnia 2018 roku, na terenie klubu sportowego „LKS Chełm” w Stryszowie odbyła się Debata Społeczna zorganizowana przez Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tematem  był wpływ współpracy lokalnej społeczności na poprawę warunków bezpieczeństwa na terenie Gminy Stryszów.

W debacie uczestniczyli: Wójt Gminy Stryszów – Jan Wacławski, sołtysi, radni z terenu gminy Stryszów oraz przybyli mieszkańcy.

 

 

Spotkanie rozpoczął Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej – podinsp. Krzysztof Szuster, który wprowadził w temat debaty, a także przekazał najistotniejsze informacje dotyczące Komisariatu Policji oraz rodzaju wykonywanych zadań poszczególnych komórek jednostki.

Następnie została przedstawiona prezentacja, w ramach której omówiono mechanizm działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, omówiono mechanizmy weryfikacji oraz najczęściej występujące kategorie zagrożeń, które zostały dotychczas naniesione na mapy na terenie poszczególnych miejscowości występujących na terenie Gminy Stryszów. Przedstawiono również aplikację „Moja Komenda”, omówiono sposób odnajdywania najbliższych jednostek policji, jak również sposób wyszukiwania Dzielnicowych podległych poszczególnym miejscowościom. Komendant przedstawił  zagadnienia dotyczące prowadzonej akcji” Dzielnicowy Bliżej Nas”. Wskazał jak bardzo ważne jest przekazywanie informacji Dzielnicowemu mające na celu, poprzez współpracę, dążenie do poprawy wspólnego bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem debaty była  dyskusja problemowa, w której zabrali głos zaproszeni goście, w trakcie której została podjęta próba wypracowania sposobów współpracy w zakresie reagowania na zaistniałe zagrożenia. Dyskusja przebiegała bardzo żywiołowo, goście brali w niej czynny udział, co doprowadziło do wypracowania wspólnych mechanizmów mających na celu eliminowanie zaistniałych zagrożeń oraz zapobieganiu ich powstawaniu.

Na zakończenie Komendant podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział w debacie.