Działania „SMOG”

Działania „SMOG”

Dzisiaj (10 maja 2018 roku), policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą wzmożone działania pod kryptonimem „SMOG”, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Działania te ukierunkowane są na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności oraz zwrócenie uwagi na wycieki płynów eksploatacyjnych, które wywierają niekorzystny wpływ na środowisko.  

Tego typu działania prowadzone są regularnie na terenie kraju, przyczyniając się do poprawy stanu technicznego pojazdów oraz jakości powietrza.