„Dzień Otwartej Komendy” w Wadowicach

„Dzień Otwartej Komendy” w Wadowicach

15 lutego 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2018” zorganizowała „Dzień Otwartej Komendy”, w którym uczestniczyło około 140 osób.

Celem tego przedsięwzięcia, podobnie jak w poprzednich latach było zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy Policji, jak również stworzenie możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu. W trakcie spotkania funkcjonariusze z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii: asp. szt. Małgorzata Hombesch oraz asp. szt. Zbigniew Przybek zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu Policji tj: kajdanki, pałki, tarcze i kamizelki kuloodporne. Policjanci przedstawili strukturę jednostki i zadania poszczególnych pionów. Uczniowie mieli możliwość poznać różne rodzaje umundurowania służbowego, stopnie służbowe, a także pracę policjantów z Zespołu Techników Kryminalistyki, którzy pokazali gościom jak zabezpiecza się ślady na miejscu zdarzenia.

W ramach spotkań przeprowadzono również  krótkie prelekcje na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Poinformowano o trwającym konkursie plastycznym dotyczącym zilustrowania dekalogu narciarzy, dzieciom zostały przekazane ulotki.

W dniu datowania  Komendę odwiedziło 5 grup dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Stanisławiu Dolnym, Leńczach, Barwałdzie Górnym, Ponikwi oraz Domu Kultury w Mucharzu.