Nie unikną kary, o ich losie zdecyduje Sąd

Nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny, o ich losie zdecyduje Sąd

15 i 18 września 2018 roku andrychowski komisariat został poinformowany o kradzieży z włamaniem do placówek handlowych, do których doszło w centrum Andrychowa. W pierwszym przypadku sprawcy skradli odzież o wartości ponad 1435 złotych, natomiast w drugim zostali spłoszeni przez alarm, który uruchomili w trakcie próby wejścia do budynku.  Z uwagi na charakter sprawy do czynności włączyli się policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy w wyniku podjętych działań ustalili sprawców przestępstwa. 19 września andrychowscy śledczy zatrzymali 16-letniego mieszkańca gminy Andrychów. Drugi ze sprawców wpadł w ręce stróżów prawa 19 października, 18-latek ukrywał się przed organami ścigania m.in. z uwagi na fakt, że miał zasądzony zakład poprawczy, w którym będzie przebywał do czasu ukończenia 21 roku życia. Zatrzymani w trakcie przesłuchania przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli na tę okoliczność stosowne wyjaśnienia. 18-latek usłyszał zarzut usiłowania włamania i kradzieży z włamaniem. W przypadku 16-latka sprawa została skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich celem podjęcia decyzji co do ewentualnego zastosowania środków przewidzianych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.