Podsumowanie wczorajszych działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Podsumowanie wczorajszych działań  „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj, na terenie powiatu wadowickiego, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili działania kontrolno - prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W działania było zaangażowanych 14 policjantów z wadowickiej drogówki, którzy szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy dopuszczali się łamania przepisów ruchu drogowego chroniących bezpieczeństwo pieszych. 

Policjanci ujawnili 12 wykroczeń popełnionych przez kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego wobec pieszych (w tym 10 osób pouczono, 1 ukarano mandatem i skierowano 1  wniosek do Sądu o ukaranie).

W trakcie realizacji akcji funkcjonariusze ujawnili 22 wykroczenia popełnione przez pieszych, za które osoby zostały pouczone. Główne błędy jakie popełniają piesi to nieostrożne wyjście na jezdnie przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnie zza pojazdu oraz przeszkody czy też przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Ponadto policjanci ujawnili 3 wykroczenia popełnione przez kierujących rowerem, za które sprawcy zostali pouczeni.