Policjanci i pracownicy Policji podzielili się swoją krwią w ramach akcji „95 litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej”

Umundurowany policjant siedzący na szpitalnym łóżku, obok niego stoi pielęgniarka

Wczoraj, policjanci i pracownicy Policji z wadowickiej komendy oraz podległych komisariatów Policji kolejny raz włączyli się w organizację zbiórki krwi. Wszystko w ramach akcji „95 litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej” zainicjowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.  Tuż po godz. 7:00, zaangażowani w akcję, stawili się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział terenowy w Wadowicach, gdzie oddali najcenniejszy dar ratujący ludzkie życie.

Osoby, które chciałyby również włączyć się w to wyjątkowe przedsięwzięcie informujemy, że oddając krew indywidualnie, przy rejestracji wystarczy zgłosić, że krew oddajemy w ramach akcji „95 litrów krwi na 95-lecie Policji kobiecej" lub podać jej numer „M095”. Przypominamy, że akcja trwa do końca lipca 2020 roku.

Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.

Mężczyzna siedzący na łóżku, obok stoi pielęgniarka

dwóch umundurowanych policjantów siedzcych naprzciwko, wypełniajcych dokumenty