Policjanci rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie

Na zdjęciu widać grupę stojących dzieci oraz umundurowanego funkcjonariusza Policji. W tle baner z napisem: Przemoc Nagabywanie Cyberbulling Sexting Grooming Zagrożenia

11 lutego 2020 roku obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który został zainicjowany przez Komisję Europejską w roku 2004. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

 Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach od 2012 roku prowadzi działania edukacyjne w ramach małopolskiego projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”. Działania te realizowane są we wszystkich szkołach podstawowych powiatu wadowickiego i skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Tylko w samym 2019 roku funkcjonariusze przeprowadzili 72 spotkania profilaktyczno – edukacyjne z uczniami, w których uczestniczyło około 3570 dzieci i młodzieży. Ponadto edukowano w tym zakresie zarówno  rodziców jak i nauczycieli. Przeprowadzono łącznie 7 spotkań, w których uczestniczyło około 335  rodziców i 60 nauczycieli.

11 lutego 2020 roku funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach mając na uwadze obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, dodatkowo zorganizowali spotkanie profilaktyczne z wychowankami Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach. W trakcie spotkania w formie prezentacji multimedialnej omówili zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przedstawili najczęściej występujące zagrożenia dotyczące m.in. cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu, szkodliwych treści. Zapoznali uczestników z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście używania sieci INTERNET. W dalszej części mundurowi przeprowadzili warsztaty, w trakcie których dzieci podzielone na grupy miały opracować m.in. wady i zalety korzystania z Internetu oraz wypełnić na czas krzyżówkę. Każdy z uczestników otrzymał materiały profilaktyczne oraz upominki z logiem akcji „Zagrożenia w sieci- profilaktyka- reagowanie”.

Na zdjęciu widać pięć osób stojących przodem: trzech chłopców oraz kobietę w stroju cywilnym oraz umundurowaną policjantkę. W tle baner z napisem: Przemoc Nagabywanie Cyberbulling Sexting Grooming Zagrożenia