Realizacja zadań przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach

Realizacja zadań przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące realizacji zadań przez Policję w związku z przebywaniem policjantów na zwolnieniach lekarskich informujemy, iż w tutejszej jednostce Policji oraz podległych komisariatach i posterunkach, ciągłość służby jest zapewniona, a policjanci reagują  na zaistniałe zdarzenia. Obsługujemy wszystkie zgłoszenia, można też składać zawiadomienia, jednakże trzeba się liczyć z utrudnieniami i dłuższym oczekiwaniem na realizację zgłaszanych interwencji. Zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia traktowane są priorytetowo i obsługiwane są w pierwszej kolejności. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na dobro służby i względy bezpieczeństwa nie podajemy szczegółowych informacji o ilości policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich.