Szkoła w Inwałdzie dołączyła do liderów projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

SZKOŁA W INWAŁDZIE LIDEREM PROJEKTU "SZKOŁA PROMUJACA BEZPIECZEŃSTWO"

W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie podczas uroczystego świątecznego apelu Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach podinsp. Arkadiusz Śniadek wręczył na ręce dyrektora szkoły pana Michała Kołodziejczyk certyfikat Lidera Projektu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa . Szkoła w Inwałdzie w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa uczestniczy od 2011 roku, zdobywając kolejno certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo na lata 2011/2013, następnie przedłużenie certyfikatu na lata 2013/2018. W tym roku szkolnym starała się o nadanie tytuł LIDERA PROJEKTU.

ZSS w Inwałdzie od lat podejmuje szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa uczniów na terenie swojej placówki. Współpracuje z licznymi partnerami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły tj. m.in.: Sąd, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Pożarna, Straż Miejska w Andrychowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie, Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, Parafia pw. N.N.M.P w Inwałdzie, Fundacja Nadzieja w Bielsku Białej, Stowarzyszenie „Miasta w internecie”.

Swoje liczne działania szkoła promuje na stronie internetowej, a także w środowisku lokalnym. W szczególności skupia się na zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyjazdy na basen i naukę pływania, udział w szkolnej lidze piłki siatkowej i nożnej. Aby urozmaicić możliwości spędzania wolnego czasu, rozbudowano przyszkolny plac zabaw i siłownię w plenerze. Szkoła w szczególny sposób dba o kultywowanie tradycji związanych z organizowaniem uroczystości o charakterze patriotycznym i obywatelskim zarówno dla uczniów, a także dla przedstawicieli lokalnej społeczności. Ponadto dzięki licznym staraniom dyrekcji we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w rejonie szkoły i centrum wsi udało się ograniczyć prędkość do 50 km/h, co w znaczącym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo dzieci uczęszczających w/w placówki.

Od wielu lat ściśle współpracuje z policjantami z KPP Wadowice i KP Andrychów, organizując zajęcia profilaktyczne policjantów z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami, a także poprzez bieżące rozwiązywanie trudności i problemów wychowawczych z uczniami.

PRZYPOMNIJMY: Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest w Małopolsce od 2003 roku. Jest to dobrze zorganizowany międzyinstytucjonalny system współpracy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa. Projekt ZPB wzorowany jest na doświadczeniach z Holandii.