Wadowicką Komendę odwiedziły zuchy z Hufca Ziemi Wadowickiej

Wadowicką Komendę odwiedziły zuchy z Hufca Ziemi Wadowickiej

W piątek (04 maja br.) wadowicką Policję odwiedziła III Gromada Zuchowa EKOLUDKI z Hufca Ziemi Wadowickiej. Spotkanie miało na celu przybliżenie pracy policjanta. W trakcie prawie dwugodzinnych zajęć zuchy miały możliwość zapoznać się ze sprzętem używanym do służby przez policjantów zarówno na co dzień, jak i w trakcie imprez masowych m.in. pałki, tarcze, hełmy i kamizelki kuloodporne. Dzieci poznały elementy umundurowania służbowego oraz tajniki pracy na różnych stanowiskach, w tym zapoznały się z pracą technika kryminalistyki, który pokazał  jak zabezpiecza się ślady na miejscu zdarzenia i w jaki sposób ściąga się odciski palców. Dodatkowo asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii – asp. szt. Małgorzata Hombesch, prowadząca zajęcia, przekazała informacje dotyczące naboru kandydatów do służby w Policji.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dzieci były bardzo zainteresowane i chętnie zadawały pytania.