Wizyta dzieci w ramach „Bezpiecznych Ferii” w wadowickiej komendzie oraz kalwaryjskim komisariacie

Na zdjęciu widać grupę siedzących osób oraz stojącego bokiem umundurowanego policjanta

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej czynnie włączyli się w akcję „Bezpieczne Ferie 2020”.  Mundurowi zorganizowali „Dzień Otwartej Komendy”, w którym uczestniczyło łącznie około 60 dzieci.

28 stycznia br. wadowicką komendę odwiedziła grupa ponad 40 dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. Możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu zapewnił asp. szt. Zbigniew Przybek z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii. Z kolei kalwaryjską jednostkę odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, którzy mieli okazję porozmawiać z sierż. szt. Krystianem Habrzykiem – funkcjonariuszem Rewiru Dzielnicowych. Podczas spotkania policjanci prezentowali dzieciom swoją codzienną pracę, ale szczególną uwagę zwrócili na zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Funkcjonariusze przeprowadzili krótkie prelekcje na ten temat oraz udzielili kilku praktycznych rad związanych z bezpieczeństwem w codziennym życiu. Omówili zagadnienia prowadzonych akcji profilaktycznych „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz „Stok nie jest dla bałwanów”. Uczestnicy spotkania  mieli możliwość zobaczyć i przymierzyć sprzęt będący na wyposażeniu policjanta m.in. kamizelki odblaskowe, kuloodporne, tarcze, kajdanki  oraz pałki. Dzieci ze szkoły w Zarzycach Wielkich zwiedzili pomieszczenia komisariatu i obejrzeli radiowóz policyjny. Na zakończenie otrzymali od dzielnicowego odblaski, które zostały ufundowane przez Stowarzyszenie IPA Kalwaria Zebrzydowska. Dzieci z gminy Mucharz zaczerpnęły także informacji dotyczącej pracy technika kryminalistki, policjant na pamiątkę każdemu z dzieci wykonał odcisk linii papilarnych.

Oba spotkania przebiegły w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci były bardzo zainteresowane i chętnie zadawały pytania.

Na zdjęciu widać stojącego, umundurowanego policjanta oraz dziewczynkę w kasku na głowie. W tle napis: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Na zdjęciu widać dwie dziewczynki stojące przodem, jedna w kasku na głowie, druga ma założoną czapkę policyjną. W tle napis: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Na zdjciuwidać stojcego, umundurowanego policjanta oraz chłopca ubranego w policyjną czapkę i kamizelkę kuloodporną. Obok stoją chłopcy.