Wyniki konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny w sieci”

Wyniki konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny w sieci”

5 lutego 2019 roku w ramach obchodów  Dnia Bezpiecznego Internetu w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny pn. „Bądź bezpieczny w sieci”. Konkurs zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach, Komisariat Policji w Andrychowie oraz Dział Profilaktyki Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie był adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Andrychów.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia profilaktycznego było kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci Internet oraz propagowanie wśród uczniów zasad poszanowania prawa i prospołecznych zachowań.

Spośród 36 prac nagrodzono łącznie 20 autorów. Laureatami zostali:

 

Nagroda

Antonina Zielińska

IV

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Nagroda

Wiktoria Paszewska

V

ZSS w Sułkowicach Łęgu

Wioletta Kubień

Nagroda

Kryspin Adamczyk

IV

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Nagroda

Oliwia Nikliborc

VI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Nagroda

Anna Kocia

VI

ZSS w Roczynach

Iwona Droździk

 

Ponadto wyróżniono prace następujących uczniów:  

 

Wyróżnienie  

Sandra Szymczyk

VI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Wyróżnienie

Wanessa Kostkowicz

VI

Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie

Lidia Siwek

Wyróżnienie

Julia Pyzio

V

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Wyróżnienie

Karolina Kapela

V

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince

Małgorzata Policha

Wyróżnienie

Kinga Komendera

IV

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Wyróżnienie

Magdalena Kożuch

VI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince

Małgorzata Policha

Wyróżnienie

Zuzanna Fryt

IV

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Wyróżnienie

Maria Paterek

IV

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Wyróżnienie

Emilia Sokołowska/ Aleksandra Biskup

VI

Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

Alicja Pietraszek

Wyróżnienie

Miłosz Rokowski / Ilona Rokowska

IV, V

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince

Małgorzata Policha

Wyróżnienie

Martyna Kołaczyk / Alicja Oboza

V

ZSS w  Inwałdzie

Agnieszka Kristek

Wyróżnienie

Weronika Bizoń

VI

ZSS w Sułkowicach  Łęgu

Wioletta Kubień

 

Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymali z rąk Burmistrza Andrychowa – Tomasza Żak, Z-cy Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie – nadkom. Sławomira Urbanowskiego, kierownika OPS w Andrychowie – Elżbiety Prus oraz kierownika działu profilaktyki OPS – Marty Kajzer okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Policję w ramach realizacji projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”, a także przez Dział Profilaktyki OPS Andrychów.  

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!