Zamiast „Dnia Wagarowicza”… dzień profilaktyczny pod hasłem „Dbam o zdrowie, bezpieczeństwo i przeciwstawiam się przemocy”

Zamiast „Dnia Wagarowicza”… dzień profilaktyczny pod hasłem „Dbam o zdrowie, bezpieczeństwo i przeciwstawiam się przemocy”

21 marca 2019 roku policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Pierwszy Dzień Wiosny” w Zespole Szkół w Łączanach. Podczas spotkania z młodszą grupą wiekową przedstawiono tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w kontaktach z osobami obcymi. Przybliżono również zawód policjanta. Wśród uczniów ze starszych klas omówiono zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, w szczególności zwrócono uwagę na kwestie dotyczące cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu czy szkodliwych treści. Uczestników zajęć zapoznano z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście używania sieci INTERNET. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali przygotowaną przez mundurowych krzyżówkę z hasłem „Cyberprzemoc”.

Obchody „Pierwszego Dnia Wiosny” w szkole w Łączanach oprócz spotkania z policjantami połączone były również z zajęciami z dietetykiem, fizjoterapeutą i ratownikiem medycznym. Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe ufundowane  przez szkołę.