asp. Mirosław MIKULSKI

asp.
Mirosław
MIKULSKI
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania:

Sklep „Delikatesy Strefa” znajdujący się w Bochni przy ul. Legionów Polskich 13k. Według otrzymywanych informacji, sprzedawany jest alkohol osobom nietrzeźwym. Klienci sklepu, mają przyczyniać się do pogorszenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, popełniać wykroczenia w postaci spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zakłócać spokój i porządek publiczny. Wykroczenia popełniać mają w rejonie wskazanego obiektu zajmującego się sprzedażą alkoholu.

 

Rejon działania: 
BOCHNIA, REJON nr 3 ul. Gen. Czumy, Gen. Jakubowskiego, Legionów Polskich, Mollo, Serugi, Turkowskiego, oś. Windakiewicza, ul. Windakiewicza.
Numer pokoju: 
12A
Telefon stacjonarny: 
14 615 22 50
Telefon komórkowy: 
606846194