Debata społeczna. Wadowiccy policjnci rozmawiali o bezpieczeństwie.

Wadowiccy policjnci rozmawiali o bezpieczeństwie z seniorami

W dniu 4 kwietnia 2017 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się debata społeczna pod hasłem Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, działań priorytetowych dzielnicowych, aplikacji „Moja Komenda” oraz  ofertą działań profilaktycznych realizowanych przez Policję.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano w praktyce obsługę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa tj. sposobu wprowadzania na mapę powiatu wadowickiego sytuacji związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i we wskazanym  rejonie. Ponadto zapoznali się z wytypowanymi przez dzielnicowych miejscami zagrożonymi w ramach realizacji działań priorytetowych. Każdy z uczestników otrzymał wykaz dzielnicowych wraz z rejonami służbowymi i numerem telefonu kontaktowego. Wskazano również możliwość skorzystania z informacji umieszczanych na stronie internetowej komendy oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Przedstawiono aktualną ofertę Policji w zakresie programów i akcji profilaktycznych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, osób starszych oraz innych osób  i instytucji. 

Osoby uczestniczące w debacie zwróciły uwagę na konieczność systematycznego monitorowania najbardziej newralgicznych punktów miasta poprzez zakup nowego sprzętu rejestrującego w postaci kamer. Ponadto uczestnicy wskazali miejsca gromadzenia się osób nieletnich, spożywających alkohol, zakłócających spokój i porządek publiczny.  

Jedną z propozycji uczestników debaty było systematyczne edukowanie społeczeństwa aby umiało aktywnie wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta, wsi czy osiedla. Zwrócono uwagę na to, że każdy z nas może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa, gdy będzie reagował na przypadki łamania prawa i nie będzie obojętny na krzywdę innych- zgodnie z maksymą „Społeczeństwo obywatelskie- bezpieczeństwo zależy od nas!”.

W debacie w charakterze prelegentów wzięli również udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, którzy przedstawili ważny problem dotyczący wypalania traw oraz zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.