mł. insp. Robert Michna

ant
mł. insp.
Robert
Michna
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach