Ogólno dostępny Alkomat oddany do użytku

 Ogólno dostępny Alkomat oddany do użytku

Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi jedno z kluczowych wyzwań stojących przed Policją. Jego zapewnienie nie uda się bez nowoczesnych narzędzi, w tym także urządzeń pozwalającym kontrolować stan trzeźwości kierujących.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. fakt ten podkreślili W-ce Starosta Wadowicki Andrzej Górecki oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wadowicach Ryszard Mróz , uroczyście przekazując ręce mł. insp. Włodzimierza Warzechy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach sprzęt w postaci: Alkomat „Promiler „

Urządzenie to jest przeznaczone do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i jest umiejscowione przy recepcji budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Umożliwia ono samodzielne przeprowadzenie badania przez zainteresowaną osobę. Jest dostępne dla mieszkańców i pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić trzeźwość osoby noszącej się z zamiarem kierowania pojazdem, a mającej wątpliwości co do swojego stanu psychofizycznego.

Spotkanie stało się okazją do złożenia podziękowań oraz zapewnień o dalszej współpracy, oraz obustronnego zaangażowania w działania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta  i gminy Wadowice.