Podinsp. Arkadiusz Śniadek objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach

Podinsp. Arkadiusz Śniadek objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach

Wczoraj (6 maja br.) w budynku wadowickiej komendy odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach przez podinsp. Arkadiusza Śniadka.

W uroczystości oprócz kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz podległych jednostek udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – mł. insp. Piotr Morajko, Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – podinsp. Ryszard Sołkiewicz, Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas, Burmistrz Wadowic – Bartosz Kaliński, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Krakowie – nadkom. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach – asp. szt. Dawid Herbut, p.o. Szefa Prokuratury Rejonowej w Wadowicach – Zbigniew Piątek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - bryg. mgr Paweł Kwarciak, Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach – ppłk Renata Niziołek wraz z Zastępcą – mjr Zbigniewem Zadora.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotrowi Morajko przez dowódcę uroczystości podkom. Artura Studnickiego. Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach podinsp. Arkadiusz Śniadek, rozkazem nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty objął stanowisko szefa wadowickiej policji.

Podinsp. Arkadiusz Śniadek w swoim przemówieniu podziękował za to wyróżnienie i zaufanie jakie otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Skierował również słowa podziękowania do władz samorządowych oraz zaproszonych gości.