Posterunek Policji w Spytkowicach

Kierownik: asp. sztab. Mirosław Rzońca

ADRES: ul. Zamkowa 10b, 
Spytkowice 34–116 

tel. 33 879 18 97
fax 33 872 93 21