Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Powiatowe obchody Święta Policji w Wadowicach

Uroczyste obchody Święta Policji w powiecie wadowickim odbyły się 27 lipca w hotelu Łysoń Park Hotel & SPA w Inwałdzie. 99 rocznica powołania Policji Państwowej stała się okazją do wręczenia wyróżnień oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

W piątkowej uroczystości uczestniczył mł. insp. Bogdan Litra  - p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Włodzimierz Warzecha – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, mł. insp. Robert Michna – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz wielu znakomitych gości, w tym Posłowie – dr hab. Józef Brynkus i Marek Polak, Starosta Wadowicki – Bartosz Kaliński, Wicestarosta – Andrzej Górecki i  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Ryszard Mróz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, burmistrzów, wójtów, księży, Stowarzyszenia Policji IPA oraz emerytowanych komendantów.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku mł. insp. Bogdanowi Litra – p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości podkom. Artura Studnickiego. Następnie zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Włodzimierz Warzecha, który w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za pełnioną służbę, a także wszystkim służbom i instytucjom, z którymi policji na co dzień współpracuje.

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie funkcjonariuszom Policji aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku w powiecie wadowickim mianowanych ogółem zostało 62 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz podległych Komisariatów i Posterunków. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczyli awansowanym mł. insp. Bogdan Litra  - p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. Włodzimierz Warzecha – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach.

Następnie burmistrzowie i wójtowie wręczyli wyróżniającym się policjantom nagrody ufundowane przez samorządy powiatu.  Podczas uroczystości, przemawiający, podkreślali specyfikę służby oraz zagrożenia z jakimi funkcjonariusze spotykają się na co dzień.

W trakcie uroczystości  Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach zaprezentował przenośny narkotest, który z okazji tegorocznego Święta Policji wadowicka komenda otrzymała od władz Powiatu Wadowickiego.