Powołanie podinsp. Fryderyka Mamcarczyka na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

Godło Polski, napis Policja

Rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach podinsp. Arkadiusza Śniadka, podinsp. Fryderyk Mamcarczyk dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii  Zebrzydowskiej został powołany na stanowisko.

Uroczysta zbiórka odbyła się 1 lipca 2019 roku w budynku Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestniczyli w niej podinsp. Arkadiusz Śniadek– Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, podkom. Łukasz Madeja – p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, dr hab. Augustyn Ormanty – Burmistrz Kalwarii  Zebrzydowskiej, st. asp. Jarosław Woźniak – Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP w Wadowicach oraz kadra kierownicza kalwaryjskiego komisariatu.

Obejmujący stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Fryderyk Mamcarczyk podziękował za wyróżnienie i zaufanie jakie otrzymał od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Słowa podziękowania skierował również do zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej jednostki.