Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

Procedura udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

Kogo dotyczy:

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczącą punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

 

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy: 

W Małopolsce:

Ustną informację można uzyskać /nieodpłatnie/ - po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość -  w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Kraków,

ul. Mogilska 109, pok. 412 - w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00) lub w każdej Komendzie Powiatowej/Miejskiej Policji oraz w Komisariatach Policji – w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych.

Pisemne zaświadczenie - na żądanie zainteresowanego - można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (Kraków, ul. Mogilska 109, pok. 412 - w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) oraz w każdej Komendzie Powiatowej i Miejskiej Policji, a w Komisariatach Policji – w miarę możliwości technicznych wglądu do bazy danych. 

Wymagane dokumenty do uzyskania zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

 

  1. Złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (pobierz plik).
  2. Wnieść opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

 

 Informacje o opłacie:

Opłata skarbowa, w wysokości 17 zł, za zaświadczenie o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wpłacana jest na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.

 

Konto organu podatkowego w przypadku gdy zaświadczenie wydaje KWP Kraków:
Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa
nr konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek organu podatkowego bezgotówkowo (przelewem).

 

Termin zakończenia procedury: zgodnie z art. 217 § 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie późńiej jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Akty prawne związane z procedurą:

Rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012.488)

 Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2006. 225.1635 z późn. zm.).

 

 


Podanie o wydanie zaswiadczenia o wpisach do ewidencji kierowcow naruszajacych przepisy ruchu drogowego