sierż. sztab. Jakub WĘGRZYN

sierż. sztab.
Jakub
WĘGRZYN
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania:

Rejon rzeki Raba w miejscowości Stanisławice, gdzie  dochodzi do wykroczeń związanych z wyrzucaniem różnego rodzaju odpadów m.in. budowlanych, tworzyw sztucznych, opon,  itp. Z uzyskiwanych informacji wynika, iż do opisywanego procederu przyczyniają się mieszkańcy miejscowości Stanisławice jak również osoby przyjezdne nie zamieszkujące w tym rejonie. Pozostawianie odpadów na wskazanym terenie odbywa się w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

Rejon działania: 
GMINA BOCHNIA, REJON nr 10 miejscowości, Bessów, Bogucice, Cerekiew, Gawłów, Krzyżanowice, Majkowice, Ostrów Szlachecki, Słomka, Stanisławice, Zatoka.
Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
14 615 22 72
Telefon komórkowy: 
606846791