Uroczyste obchody 100-lecia utworzenia Policji Państwowej w powiecie wadowickim

Na zdjęciu widać stojących umundurowanych funkcjonariuszy Policji

Tegoroczne Święto Policji miało szczególne znaczenie, gdyż łączyło się z 100 rocznicą powołania Policji Państwowej. 26 lipca br. w Wadowickim Centrum Kultury odbyły  się powiatowe obchody Święta Policji, podczas których funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zostali mianowani na wyższe stopnie policyjne.

W piątkowej uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Rafał Leśniak, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek,  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – mł. insp. Robert Michna oraz wielu znakomitych gości, w tym Poseł na Sejm RP – dr hab. Józef Brynkus, Senator RP – Andrzej Pająk, Wicestarosta Wadowicki – Beata Smolec, Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach – Piotr Hajnosz oraz  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Michał Chrząszcz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli duchowieństwa oraz Stowarzyszenia Policji IPA, a także emerytowanych komendantów.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku insp. Rafałowi Leśniakowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości kom. Artura Studnickiego – Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach. Następnie zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców uroczyście powitał Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek.

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie funkcjonariuszom Policji aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowało 59 policjantów:

- na stopień młodszego inspektora Policji – 1 funkcjonariusz

- na stopień podinspektora Policji – 1 funkcjonariusz

- na stopień komisarza Policji – 3 funkcjonariuszy

- na stopień aspiranta sztabowego Policji – 6 funkcjonariuszy

- na stopień starszego aspiranta Policji – 6 funkcjonariuszy

- na stopień aspiranta Policji – 7 funkcjonariuszy

- na stopień młodszego aspiranta Policji – 8 funkcjonariuszy

- na stopień sierżanta sztabowego Policji – 8 funkcjonariuszy

- na stopień starszego sierżanta Policji – 10 funkcjonariuszy

- na stopień sierżanta Policji – 2 funkcjonariuszy

- na stopień starszego posterunkowego Policji – 7 funkcjonariuszy

Na zdjęciu widać stojących umundurowanych policjantów, w tle godło Polski oraz baner z napisem: Komenda powiatowa Policjiw Wadowicach. 100 rocznica powstania Policji Państwowej

Następnie burmistrzowie i wójtowie wręczyli wyróżniającym się policjantom i pracownikom Policji nagrody ufundowane przez samorządy powiatu. Wyróżnionych zostało 14 policjantów oraz 2 pracowników Policji. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach wyróżnił listami gratulacyjnymi 3 pracowników Policji.

Również w dowód uznania za zasługi i działalność dla Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów  wyróżnieni zostali funkcjonariusze Policji oraz osoby prywatne:

-Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą KL I zostało odznaczonych 6 osób

- Krzyżem Niepodległości KL II odznaczone zostały 2 osoby

-Złotym Krzyżem za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego została odznaczona 1 osoba 

- Brązowym Krzyżem za zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego odznaczonych zostało 7 osób

  Ponadto związkowe odznaczenia otrzymało 9 policjantów. Dodatkowo Okolicznościowy Medal z Brązu upamiętniający 100-lecie Policji powstania Policji Państwowej otrzymały 2 osoby.

Wyróżnione osoby otrzymały odznaczenia z rąk asp. szt. Andrzeja Mruczka – Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Krakowie oraz asp. szt. Dawida Herbuta – Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach.

Podczas przemówień padło wiele ważnych i ciepłych słów, szczególnie w stronę policjantek i policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach za profesjonalizm w podejmowanych działaniach i wytrwałą służbę. Podziękowania skierowano również do pracowników wadowickiej komendy, którzy swoją pracą codziennie wspierają służbę policjantów. Szczególne podziękowania skierowano także do rodzin funkcjonariuszy, bez wsparcia których tak ofiarna służba wadowickich policjantów nie byłaby możliwa.

Na zdjęciu widać umundurowanego policjanta, mównicę przed którą znajduje się kosz z kwiatami

Na zdjęciu widać stojących obok siebie umundurowanych policjantów, którym wręczane są odznaczenia

Na djęciu widać siedzące osoby, kobiety i mężczyźni w stroju cywilnym oraz umundurowani policjanci

Na zdjęciu widać umundurowanych policjantów oraz trzy kobiety w strojach cywilnych

Na zdjęciu widać trzy kobiety w stojach cywilnych, w tle umundurowanych policjantów

Na zdjciu widać kobietę i mężczyzn w stroju cywilnym, którzy wrczają bukiet kwiatów umundurowanym policjantom