Uroczyste pożegnanie Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie

Grupa stojących, umundurowanych funkcjonariuszy Policji oraz dwie kobiety w stroju cywilnym. Nad nimi Godło Polski.

14 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta andrychowskiej jednostki. Z policjantami, pracownikami cywilnymi oraz przedstawicielami władz samorządowych żegnał się mł. insp. Grzegorz Mucha, który po 22 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Uroczysta zbiórka obyła się w budynku Komisariatu Policji w Andrychowie w obecności mł. insp. Arkadiusza Śniadka – Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, całej kadry kierowniczej, pracowników cywilnych Policji oraz Burmistrza Andrychowa – pana Tomasza Żaka, jego zastępcy – pana Wojciecha Polaka oraz Wójta Gminy Wieprz – pani Małgorzaty Chrapek. W trakcie uroczystości powierzono obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Komisariatu – nadkom. Sławomirowi Urbanowskiemu.

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach -  mł. insp. Arkadiusz Śniadek podziękował mł. insp. Grzegorzowi Musze za dotychczasową, owocną pracę, za zaangażowanie i  sprawne dowodzenie podległym komisariatem oraz życzył dalszych sukcesów. Serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia przekazali również przedstawiciele władz samorządowych. Komendant żegnając się z policjantami i pracownikami, podziękował wszystkim za lata dobrej współpracy i pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć.

Życzymy odchodzącemu na emeryturę Komendantowi przede wszystkim zdrowia, szczęścia, energii życiowej, spełnienia marzeń oraz kolejnych sukcesów zawodowych. Niech nadchodzące lata obfitują w spokój oraz dalszą realizację celów, pasji i życiowych marzeń.

Trzech umundurowanych policjantów, jeden z nich przekazuje drugiemu rozkaz

Trzech stojących, umundurowanych policjantów oraz dwóch mężczyzn i kobieta w stroju cywilnym

Dwóch umundurowanych funkcjonariuszy Policji, jeden z nich trzyma w rę;ku teczkę

Umundurowany policjant trzymajcy w ręku teczkę, w tle stojcy umundurowani policjanci

Trzech umundurowanych policjantów, jeden z nich przekazuje drugiemu szklaną statuetkę