W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość.

W dniu wczorajszym (11 maja br.)  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie insp.  Robert Nowakowski dokonał uroczystego wprowadzenia na stanowisko Komendanta Policji w Wadowicach mł. insp. Włodzimierza Warzechy. W uroczystości wzięli udział policjanci, pracownicy policji, a także zaproszeni goście:  Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Prokurator Rejonowy Sebastian Kiciński oraz jego zastępca Zbigniew Piątek.

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Nowakowski pogratulował Komendantowi Wadowickiej Policji, a także życzył mu powodzenia i dalszych sukcesów zawodowych. Dużo ciepłych słów i podziękowania padło również z ust zaproszonych gości, którzy życzyli Komendantowi powodzenia na zajmowanym stanowisku służbowym.

Mł. insp. Włodzimierz Warzecha w swoim przemówieniu podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać w służbie na rzecz mieszkańców powiatu wadowickiego.