Wadowickich policjantów uhonorowano odznaką Przyjaciel Dziecka

Wadowickich policjantów uhonorowano odznaką Przyjaciel Dziecka

11 grudnia 2018 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie sprawozdawczo – wyborcze powiatowego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wadowicach. Podczas spotkania policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Wadowicach asp. sztab. Małgorzata Hombesch i asp. sztab. Zbigniew Przybek, na wniosek prezes powiatowego oddziału TPD pani Haliny Kołaczyk zostali uhonorowani odznaką PRZYJACIEL DZIECKA. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególny wkład w rozwój, opiekę i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Jest ona także formą podziękowania za pracę społeczną dla dobra dzieci. Wręczenia odznak dokonała pani Renata Kloryga - Dyrektor Biura i Sekretarz Zarządu  Małopolskiego  Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.   

Należy podkreślić, iż wyróżnieni funkcjonariusze na co dzień podejmują szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Angażują się w przedsięwzięcia mające na celu dbanie o dobro najmłodszych. Wśród tych działań można wymienić między innymi: realizację spotkań profilaktycznych, organizację konkursów, turniejów, udział w piknikach rodzinnych, realizację przedsięwzięć na rzecz małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz ze środowisk dysfunkcyjnych. Współpracują w tym zakresie z Sądem Rodzinnym, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz  instytucjami samorządowymi.