Wydział Kryminalny

Naczelnik: podinsp. Grzegorz Mucha
Z-ca Naczelnika: nadkom. Piotr Bobik

tel.  33 872 92 31
fax. 33 872 92 50