Wydział Kryminalny

Naczelnik: p.o. nadkom. Piotr Bobik
Z-ca Naczelnika:

tel.  33 872 92 31
fax. 33 872 92 50