Wydział Kryminalny

Naczelnik: podinsp. Piotr Bobik
Z-ca Naczelnika: kom. Sebastian Barcik

tel.  47 83 27 231
fax. 47 83 27 250