Wydział Kryminalny

Naczelnik: podinsp. Piotr Bobik
Z-ca Naczelnika: kom. Sebastian Barcik

tel.  33 872 92 31
fax. 33 872 92 50