Wydział Prewencji

Naczelnik: nadkom. Artur Studnicki
Z-ca Naczelnika: asp. sztab. Marek Skoczylas

tel. 33 872 92 39
fax. 33 872 92 50