Wydział Prewencji

Naczelnik: nadkom. Sławomir Urbanowski
Z-ca Naczelnika: asp. Jarosław Woźniak

tel. 33 872 92 39
fax. 33 872 92 50