Wydział Prewencji

Naczelnik: kom. Artur Studnicki
Z-ca Naczelnika: podkom. Marek Skoczylas

tel. 33 872 92 39
fax. 33 872 92 50