Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik: asp. szt. Arkadiusz Knawa
Z-ca Naczelnika: asp. szt. Marcin Szklarczyk

tel. 33 872 92 06
fax. 33 872 92 50