Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik:podinsp. mgr Paweł Garzeł
Z-ca Naczelnika:podkom. mgr Paweł Migdałek

tel. 33 872 92 06
fax. 33 872 92 50