Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik: podkom. Paweł Migdałek
Z-ca Naczelnika: asp. sztab. Arkadiusz Knawa

tel. 33 872 92 06
fax. 33 872 92 50