Wydział Wspomagający

Naczelnik:asp. sztab. Stanisław Filek

tel. 33 872 9216
fax. 33 872 92 50