Dla kierowców

Dane kontaktowe

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego: podinsp. mgr Paweł Garzeł
Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego: asp. sztab. mgr Paweł Migdałek

tel. (0-33) 872 92 06

fax.(0-33) 872 92 50