terminarz przyjęć

KWP Kraków

Termin przyjęcia 22 lutego 23 maja 22 sierpnia 2 listopada 28 grudnia Ogółem

Planowany

limit przyjęć na

2017 rok

45 46 50 85 165

391