Bądź widoczny na drodze

Bądź widoczny na drodze

Zbliża się okres jesienno - zimowy, coraz częściej pieszy będzie słabo dostrzegalny na drodze. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach apeluje: stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych w znaczący sposób poprawia ich bezpieczeństwo na drodze, a w niejednym ratuje ich życie.
Przypominamy, że od dnia 31.08.2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zmieniono art. 11 ust 4a oraz ust. 5.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.>

5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.>