DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA, SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA, SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W Małopolsce działa program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. „Mapa” jest dostępna na stronach internetowych każdej z komend Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji m.in. statystyki policyjne, na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, ale również w oparciu o wyniki badań opinii publicznej. Tworzenie mapy zagrożeń było poprzedzone wieloma spotkaniami, podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach, które dostrzegają w swojej okolicy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli, więc na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Teraz i Ty, masz możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony możesz przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować, jeśli się potwierdzą zostaną wprowadzone wprost na mapę.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest proste i przejrzyste. Internauta, który będzie korzystać z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien następnie wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty.

Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również jego statut (nowe, weryfikacja, potwierdzone). Teraz, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna również na stronie internetowej KPP Wadowice: KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA