Handel ludźmi – współczesna forma niewolnictwa. Gdzie szukać pomocy?

Zgłoś handel ludźmi

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa, stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni przeciwko wolności i godności ludzkiej. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla współczesnej cywilizacji i jest jednym z priorytetów pracy Policji.

Jak co roku, 18 października, obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Ten dzień był częścią szeroko zakrojonej kampanii profilaktycznej skierowanej do społeczeństwa, która oprócz uświadamiania społeczeństwu czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec, ma na celu także poinformowanie potencjalnych ofiar, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy np. pracy przymusowej w nieludzkich warunkach, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw. Jego istotą jest zniewolenie, a następnie wykorzystanie osoby lub osób, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk jest związany ze stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów. Sprawcy stosują wobec swoich ofiar różnego rodzaju formy przymusu, czyniąc z nich swoje źródło dochodu.

Przypominamy, że w Polsce informację o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego można przesłać na funkcjonującą od 2014 roku w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP skrzynkę e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl lub zadzwonić na telefon zaufania: 664 974 934. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

Przekazując informacje o handlu ludźmi można zapobiec wielu ludzkim tragediom. Nie bądźmy obojętni!

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą poniższe organizacje pozarządowe:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl
 

Armii Zbawienia
ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
 

YouCanFree.Us Polska
ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
www.youcanfreeus.pl
 

Fundacja Light House
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 90/2/1
90-569 Łódź
tel.: 881223333
e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl
fundacjalighthouse.pl
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl


ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Źródło, zdjęcie: KGP